Τι είδους υλικό είναι το Kumon Maths 5A; Αριθμοί μέχρι το 100 και εργασίες γραφής.

2023-05-27

μαθηματικά

t f B! P L

Σε ποια ηλικία απευθύνεται το διδακτικό υλικό Kumon Maths 5A;

Το Kumon Maths 5A είναι το αντίστοιχο επίπεδο της ηλικίας των 4 ετών.

Στο Kumon, τα υλικά Α σε όλα τα μαθήματα είναι στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ηλικία 6 ετών- τα παιδιά κάτω των 2 ετών μελετούν σε ένα ξεχωριστό υλικό που ονομάζεται "Baby Kumon", οπότε είναι γενικά ασφαλές να υποθέσουμε ότι τα 2A και 3A είναι για παιδιά 5 ετών, τα 4A και 5A είναι για παιδιά 4 ετών και τα 6A και κάτω είναι για παιδιά 3 ετών...

Τι είδους διδακτικό υλικό είναι το Kumon Math 5A;

Οι στόχοι του υλικού Kumon Maths 5A είναι οι εξής.

Μέσω της αρίθμησης εικονογραφήσεων και ●, της ανάγνωσης αριθμητικών πινάκων και αριθμών και της εύρεσης αριθμών σε αριθμητικούς πίνακες, ο στόχος είναι "να είναι σε θέση να διαβάζουν και να απαγγέλλουν εύκολα αριθμητικούς πίνακες και αριθμούς μέχρι το 50" και "να κατανοούν την ακολουθία των αριθμών μέχρι το 50". Επιπλέον, με την εξοικείωση με τους αριθμούς μέχρι το 100, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να προχωρήσουν στο υλικό 4Α.

Στο 6Α, τα παιδιά δούλεψαν μόνο με αριθμούς μέχρι το 10, ενώ στο 5Α θα δουλέψουν με αριθμούς μέχρι το 100. Υπάρχει μεγάλη επικάλυψη με το 6Α όσον αφορά την ψαλμωδία των αριθμών και την κατανόηση των ακολουθιών των αριθμών, αλλά υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το μέγεθος των αριθμών.

Ας δούμε το υλικό με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα Μαθηματικά 5Α αποτελούνται από 200 εκτυπώσεις, το περιεχόμενο των οποίων κατανέμεται σε μεγάλο βαθμό ως εξής.

| Αριθμός υλικού | Περιεχόμενο | | | --- | --- | --- | 1-100 | Ανάγνωση αριθμών (έως 30) | | 101-130 | Καταμέτρηση αριθμών (έως 30) | | 131-160 | Καταμέτρηση αριθμών (έως 40) | 161-190 | Καταμέτρηση αριθμών (έως 50) | | 191-200 | Μεγάλοι αριθμοί |

Στην ενότητα "Καταμέτρηση αριθμών", τα παιδιά μετρούν και διαβάζουν αριθμούς, όπως κάνουν και στην ενότητα 6Α, αλλά με τον μέγιστο αριθμό να αυξάνεται από 10 σε 30.

Στην ενότητα Number Rhyme, τα παιδιά εργάζονται με διαδοχικούς αριθμούς. Δίνονται ερωτήσεις όπως "Βάλτε σε κύκλο το 10, 11, 12" ή "Σχεδιάστε μια γραμμή μέσα από τα 21, 22, 23, 24, 25 καθώς τα διαβάζετε". Μέχρι τώρα διαβάζαμε τους αριθμούς έναν-έναν, αλλά από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζουμε τους αριθμούς ως σειρά αριθμών.

Στην ενότητα "Μεγάλοι αριθμοί", οι αριθμοί άνω του 51 αντιμετωπίζονται όλοι μαζί σε δέκα εκτυπώσεις. Το ίδιο υλικό όπως στην ενότητα "Διαβάζοντας αριθμούς" χρησιμοποιείται με τους αριθμούς 51 και πάνω.

Το σημείο συμφόρησης δεν είναι οι αριθμοί, αλλά οι γραφές.

Το σημείο συμφόρησης στην 5Α δεν είναι στην πραγματικότητα οι αριθμοί, αλλά οι κινήσεις.

Φυσικά, υπάρχει η δυσκολία να δουλέψει κανείς με διψήφιους αριθμούς. Όσο αυξάνεται ο αριθμός, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να τον απομνημονεύσετε και θα πρέπει να κατανοήσετε το μοτίβο της αρίθμησης μέχρι το 10, στη συνέχεια της αύξησης κατά 1 μέχρι το πλησιέστερο 10 και στη συνέχεια της επαναμέτρησης από το 1 μέχρι το πλησιέστερο 1.

Ωστόσο, αυτή είναι μια δυσκολία που οι γονείς μπορούν να φανταστούν, ώστε να διδάξουν σταδιακά στα παιδιά τους την έννοια των αριθμών στην καθημερινή ζωή.

Ωστόσο, το εμπόδιο που στέκεται εδώ εμπόδιο είναι το γραπτό κτύπημα.

Στα Μαθηματικά Kumon, η μάθηση εξελίσσεται μέσω εκτυπώσεων, οπότε η ικανότητα γραφής των αριθμών είναι απαραίτητη από νωρίς- στην 6Α, η μάθηση εξελίσσεται με τη βοήθεια του γονέα, αλλά από την 5Α, υπάρχει υλικό στο Kazuno-narabi που απαιτεί από το παιδί να σχεδιάσει μόνο του τις γραμμές.

Επομένως, ακόμη και αν κατανοήσει την ίδια την ακολουθία των αριθμών, αν δεν μπορεί να σχεδιάσει μια γραμμή, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο υλικό. Οι γονείς συχνά δεν γνωρίζουν ότι η σχεδίαση γραμμών αποτελεί βασικό μέρος της εκμάθησης της αριθμητικής και αυτό μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε απώλεια χρόνου σε απροσδόκητα σημεία.

Ζητήματα σωματικής ανάπτυξης στην παιδική ηλικία μπορεί να εμποδίζουν τη χάραξη ευθειών γραμμών.

Ακόμη πιο ενοχλητικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να σχεδιάσουν ευθείες γραμμές σε νεαρή ηλικία λόγω σωματικών προβλημάτων.

Σε παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών, τα οστά του χεριού και του καρπού μπορεί να μην έχουν ακόμη συνδεθεί. Σε αυτή την κατάσταση, ο καρπός δεν μπορεί να συγκρατηθεί στη θέση του και δεν μπορούν να σχεδιαστούν ευθείες γραμμές. Αν τα αναγκάσετε να εξασκηθούν, μπορεί να αναπτύξουν περίεργες συνήθειες και να μην είναι σε θέση να γράψουν καθαρά.

Σκεφτείτε την προληπτική εκμάθηση ως την πραγματική εργασία αφού οι μαθητές έχουν κατακτήσει τις πινελιές.

Η γοητεία του Kumon έγκειται στην προληπτική μάθηση, οπότε είναι εύκολο να θέλουν να προχωρήσουν μπροστά από μικρή ηλικία. Ωστόσο, ενώ η γραφή είναι ένα εμπόδιο, είναι δύσκολο να είστε αποτελεσματικοί ακόμη και αν βιάζεστε να προχωρήσετε μπροστά.

Όταν μαθαίνετε μαθηματικά με το Kumon, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι μόνο αφού τα παιδιά κατακτήσουν τις πινελιές, μπορούν πραγματικά να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο. Αν αυτό δεν μπορεί να περιμένει, σκεφτείτε την εκμάθηση που μπορεί να γίνει χωρίς γραφή, όπως η εκμάθηση με τάμπλετ.

QooQ